NOTARIUSZ

Renata

Buko

ul. Konarskiego 5/4
11-500

Giżycko

tel.:
87 428-22-38, 501 056 897
fax.:
87 428-22-38
www:
RenataBuko.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • pn. - pt.: 9:00 - 16:00

ZAKRES USŁUG NOTARIALNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne:
  • Sprzedaż
  • Zamiana
  • Darowizna
  • Dożywocie
  • Przekazanie nieruchomości
  • Zniesienie współwłasności / dział spadku
  • Umowy majątkowe małżeńskie
  • Wszelkie umowy przedwstępne
  • Ustanowienie odrębnej własności lokalu
  • Poddanie się rygorowi egzekucji
  • Hipoteka
  • Służebności gruntowe i osobiste oraz służebności przesyłu
  • Pełnomocnictwo
  • Testament
  • Przyjęcie/odrzucenie spadku
  • Zrzeczenie się dziedziczenia
  • Spółki
  • Fundacja
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły:
  • Z przebiegu zgromadzeń spółek prawa handlowego
  • Z przebiegu zebrań wspólnot mieszkaniowych
  • Z przebiegu zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych
  • Stawiennictwa/niestawiennictwa stron
  • Z przyjęcia wszelkich oświadczeń
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28. czerwca 2004r.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.